a_LEO-275.jpg

a_LEO-796.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1835張
交付張數 : 647張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄台南擔仔麵餐廳
新秘(新娘秘書) : 周品汝造型經理團隊-蔡夢穎老師
婚紗禮服 : 珍琳蘇新概念婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-2.jpg

a_LEO-4.jpg

a_LEO-8.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-16.jpg

a_LEO-27.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-55.jpg

a_LEO-62.jpg

a_LEO-72.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-123.jpg

a_LEO-158.jpg

a_LEO-165.jpg

a_LEO-193.jpg

a_LEO-207.jpg

a_LEO-230.jpg

a_LEO-234.jpg

a_LEO-243.jpg

a_LEO-259.jpg

a_LEO-275.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-295.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-305.jpg

a_LEO-329.jpg

a_LEO-352.jpg

a_LEO-363.jpg

a_LEO-369.jpg

a_LEO-378.jpg

a_LEO-410.jpg

a_LEO-424.jpg

a_LEO-470.jpg

a_LEO-471.jpg

a_LEO-484.jpg

a_LEO-496.jpg

a_LEO-504.jpg

a_LEO-508.jpg

a_LEO-513.jpg

a_LEO-516.jpg

a_LEO-522.jpg

a_LEO-531.jpg

a_LEO-536.jpg

a_LEO-540.jpg

a_LEO-543.jpg

a_LEO-558.jpg

a_LEO-564.jpg

a_LEO-565.jpg

a_LEO-570.jpg

a_LEO-572.jpg

a_LEO-574.jpg

a_LEO-578.jpg

a_LEO-582.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-603.jpg

a_LEO-607.jpg

a_LEO-611.jpg

a_LEO-614.jpg

a_LEO-620.jpg

a_LEO-623.jpg

a_LEO-627.jpg

a_LEO-635.jpg

a_LEO-642.jpg

a_LEO-644.jpg

a_LEO-666.jpg

a_LEO-672.jpg

a_LEO-674.jpg

a_LEO-689.jpg

a_LEO-695.jpg

a_LEO-696.jpg

a_LEO-701.jpg

a_LEO-703.jpg

a_LEO-717.jpg

a_LEO-731.jpg

a_LEO-748.jpg

a_LEO-787.jpg

a_LEO-790.jpg

a_LEO-796.jpg

a_LEO-834.jpg

a_LEO-845.jpg

a_LEO-854.jpg

a_LEO-885.jpg

a_LEO-898.jpg

a_LEO-901.jpg

a_LEO-904.jpg

a_LEO-922.jpg

a_LEO-925.jpg

a_LEO-941.jpg

a_LEO-944.jpg

a_LEO-951.jpg

a_LEO-953.jpg

a_LEO-970.jpg

a_LEO-980.jpg

a_LEO-996.jpg

a_LEO-997.jpg

a_LEO-1005.jpg

a_LEO-1008.jpg

a_LEO-1028.jpg

a_LEO-1038.jpg

a_LEO-1047.jpg

a_LEO-1053.jpg

a_LEO-1064.jpg

a_LEO-1071.jpg

a_LEO-1110.jpg

a_LEO-1112.jpg

a_LEO-1116.jpg

a_LEO-1174.jpg

a_LEO-1181.jpg

a_LEO-1191.jpg

a_LEO-1213.jpg

a_LEO-1215.jpg

a_LEO-1234.jpg

a_LEO-1242.jpg

a_LEO-1243.jpg

a_LEO-1245.jpg

a_LEO-1260.jpg

a_LEO-1279.jpg

a_LEO-1283.jpg

a_LEO-1293.jpg

a_LEO-1295.jpg

a_LEO-1315.jpg

a_LEO-1327.jpg

a_LEO-1331.jpg

a_LEO-1351.jpg

a_LEO-1353.jpg

a_LEO-1356.jpg

a_LEO-1361.jpg

a_LEO-1398.jpg

a_LEO-1441.jpg

a_LEO-1443.jpg

a_LEO-1456.jpg

a_LEO-1468.jpg

a_LEO-1484.jpg

a_LEO-1508.jpg

a_LEO-1527.jpg

a_LEO-1531.jpg

a_LEO-1540.jpg

a_LEO-1559.jpg

a_LEO-1586.jpg

a_LEO-1602.jpg

a_LEO-1605.jpg

a_LEO-1620.jpg

a_LEO-1627.jpg

a_LEO-1658.jpg

a_LEO-1690.jpg

a_LEO-1727.jpg

a_LEO-1736.jpg

a_LEO-1765.jpg

a_LEO-1769.jpg

a_LEO-1804.jpg