a_KLB_0057.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊 (協助)
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 872張
交付張數 : 145張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :新北囍宴軒
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝饅頭爸 (主攝)

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0003.jpg

a_KLB_0004.jpg

a_KLB_0005.jpg

a_KLB_0006.jpg

a_KLB_0007.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0009.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0013.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0016.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0022.jpg

a_KLB_0023.jpg

a_KLB_0024.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0026.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0028.jpg

a_KLB_0029.jpg

a_KLB_0030.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0034.jpg

a_KLB_0035.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0038.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0042.jpg

a_KLB_0043.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0045.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0050.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0052.jpg

a_KLB_0053.jpg

a_KLB_0054.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0058.jpg

a_KLB_0059.jpg

a_KLB_0060.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0062.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0064.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0066.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0071.jpg

a_KLB_0072.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0074.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0079.jpg

a_KLB_0080.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0084.jpg

a_KLB_0085.jpg

a_KLB_0086.jpg

a_KLB_0087.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0090.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0092.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0094.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0098.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0100.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0108.jpg

a_KLB_0109.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0111.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0113.jpg

a_KLB_0114.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0116.jpg

a_KLB_0117.jpg

a_KLB_0118.jpg

a_KLB_0119.jpg

a_KLB_0120.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0122.jpg

a_KLB_0123.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0126.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0128.jpg

a_KLB_0129.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0131.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0136.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0138.jpg

a_KLB_0139.jpg

a_KLB_0140.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0144.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0146.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0150.jpg