a_LEO-2146.jpg

a_LEO-2158.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2276張
交付張數 : 762張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台鋁晶綺盛宴 黃金廳
新秘(新娘秘書) : 小城堡團隊-派派老師
婚紗禮服 : 珍琳蘇婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) :資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-5.jpg

a_LEO-9.jpg

a_LEO-29.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-76.jpg

a_LEO-93.jpg

a_LEO-101.jpg

a_LEO-123.jpg

a_LEO-146.jpg

a_LEO-203.jpg

a_LEO-205.jpg

a_LEO-214.jpg

a_LEO-218.jpg

a_LEO-223.jpg

a_LEO-224.jpg

a_LEO-230.jpg

a_LEO-284.jpg

a_LEO-339.jpg

a_LEO-362.jpg

a_LEO-368.jpg

a_LEO-387.jpg

a_LEO-388.jpg

a_LEO-389.jpg

a_LEO-391.jpg

a_LEO-394.jpg

a_LEO-401.jpg

a_LEO-403.jpg

a_LEO-407.jpg

a_LEO-410.jpg

a_LEO-420.jpg

a_LEO-425.jpg

a_LEO-427.jpg

a_LEO-428.jpg

a_LEO-434.jpg

a_LEO-436.jpg

a_LEO-443.jpg

a_LEO-451.jpg

a_LEO-456.jpg

a_LEO-459.jpg

a_LEO-490.jpg

a_LEO-502.jpg

a_LEO-504.jpg

a_LEO-509.jpg

a_LEO-512.jpg

a_LEO-515.jpg

a_LEO-525.jpg

a_LEO-530.jpg

a_LEO-593.jpg

a_LEO-595.jpg

a_LEO-617.jpg

a_LEO-622.jpg

a_LEO-627.jpg

a_LEO-630.jpg

a_LEO-633.jpg

a_LEO-656.jpg

a_LEO-660.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-705.jpg

a_LEO-714.jpg

a_LEO-752.jpg

a_LEO-768.jpg

a_LEO-770.jpg

a_LEO-788.jpg

a_LEO-793.jpg

a_LEO-813.jpg

a_LEO-829.jpg

a_LEO-837.jpg

a_LEO-881.jpg

a_LEO-888.jpg

a_LEO-898.jpg

a_LEO-904.jpg

a_LEO-905.jpg

a_LEO-910.jpg

a_LEO-921.jpg

a_LEO-933.jpg

a_LEO-941.jpg

a_LEO-942.jpg

a_LEO-948.jpg

a_LEO-952.jpg

a_LEO-956.jpg

a_LEO-968.jpg

a_LEO-971.jpg

a_LEO-978.jpg

a_LEO-980.jpg

a_LEO-984.jpg

a_LEO-988.jpg

a_LEO-1001.jpg

a_LEO-1006.jpg

a_LEO-1009.jpg

a_LEO-1014.jpg

a_LEO-1019.jpg

a_LEO-1028.jpg

a_LEO-1030.jpg

a_LEO-1035.jpg

a_LEO-1040.jpg

a_LEO-1044.jpg

a_LEO-1053.jpg

a_LEO-1063.jpg

a_LEO-1074.jpg

a_LEO-1080.jpg

a_LEO-1091.jpg

a_LEO-1113.jpg

a_LEO-1127.jpg

a_LEO-1196.jpg

a_LEO-1198.jpg

a_LEO-1205.jpg

a_LEO-1217.jpg

a_LEO-1222.jpg

a_LEO-1231.jpg

a_LEO-1253.jpg

a_LEO-1273.jpg

a_LEO-1305.jpg

a_LEO-1350.jpg

a_LEO-1360.jpg

a_LEO-1371.jpg

a_LEO-1408.jpg

a_LEO-1413.jpg

a_LEO-1443.jpg

a_LEO-1448.jpg

a_LEO-1474.jpg

a_LEO-1493.jpg

a_LEO-1532.jpg

a_LEO-1572.jpg

a_LEO-1589.jpg

a_LEO-1590.jpg

a_LEO-1604.jpg

a_LEO-1617.jpg

a_LEO-1636.jpg

a_LEO-1639.jpg

a_LEO-1640.jpg

a_LEO-1647.jpg

a_LEO-1662.jpg

a_LEO-1675.jpg

a_LEO-1727.jpg

a_LEO-1750.jpg

a_LEO-1762.jpg

a_LEO-1777.jpg

a_LEO-1825.jpg

a_LEO-1856.jpg

a_LEO-1875.jpg

a_LEO-1909.jpg

a_LEO-1980.jpg

a_LEO-2063.jpg

a_LEO-2113.jpg

a_LEO-2128.jpg

a_LEO-2143.jpg

a_LEO-2146.jpg

a_LEO-2158.jpg

a_LEO-2171.jpg

a_LEO-2187.jpg