a_LEO-759.jpg

a_LEO-1502.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1557張
交付張數 : 603張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南總理大飯店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 台中蕾絲娃娃婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-4.jpg

a_LEO-10.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-38.jpg

a_LEO-40.jpg

a_LEO-48.jpg

a_LEO-54.jpg

a_LEO-75.jpg

a_LEO-108.jpg

a_LEO-110.jpg

a_LEO-113.jpg

a_LEO-117.jpg

a_LEO-120.jpg

a_LEO-127.jpg

a_LEO-144.jpg

a_LEO-150.jpg

a_LEO-152.jpg

a_LEO-153.jpg

a_LEO-166.jpg

a_LEO-169.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-181.jpg

a_LEO-185.jpg

a_LEO-190.jpg

a_LEO-193.jpg

a_LEO-194.jpg

a_LEO-202.jpg

a_LEO-217.jpg

a_LEO-218.jpg

a_LEO-229.jpg

a_LEO-232.jpg

a_LEO-239.jpg

a_LEO-241.jpg

a_LEO-253.jpg

a_LEO-262.jpg

a_LEO-270.jpg

a_LEO-355.jpg

a_LEO-362.jpg

a_LEO-374.jpg

a_LEO-378.jpg

a_LEO-393.jpg

a_LEO-400.jpg

a_LEO-411.jpg

a_LEO-440.jpg

a_LEO-448.jpg

a_LEO-457.jpg

a_LEO-467.jpg

a_LEO-468.jpg

a_LEO-472.jpg

a_LEO-481.jpg

a_LEO-490.jpg

a_LEO-492.jpg

a_LEO-503.jpg

a_LEO-531.jpg

a_LEO-534.jpg

a_LEO-544.jpg

a_LEO-553.jpg

a_LEO-562.jpg

a_LEO-567.jpg

a_LEO-590.jpg

a_LEO-593.jpg

a_LEO-595.jpg

a_LEO-598.jpg

a_LEO-601.jpg

a_LEO-604.jpg

a_LEO-606.jpg

a_LEO-617.jpg

a_LEO-627.jpg

a_LEO-630.jpg

a_LEO-637.jpg

a_LEO-639.jpg

a_LEO-651.jpg

a_LEO-652.jpg

a_LEO-658.jpg

a_LEO-670.jpg

a_LEO-673.jpg

a_LEO-676.jpg

a_LEO-681.jpg

a_LEO-683.jpg

a_LEO-685.jpg

a_LEO-704.jpg

a_LEO-709.jpg

a_LEO-712.jpg

a_LEO-719.jpg

a_LEO-722.jpg

a_LEO-742.jpg

a_LEO-744.jpg

a_LEO-759.jpg

a_LEO-783.jpg

a_LEO-790.jpg

a_LEO-796.jpg

a_LEO-808.jpg

a_LEO-818.jpg

a_LEO-819.jpg

a_LEO-823.jpg

a_LEO-834.jpg

a_LEO-839.jpg

a_LEO-842.jpg

a_LEO-857.jpg

a_LEO-863.jpg

a_LEO-867.jpg

a_LEO-877.jpg

a_LEO-878.jpg

a_LEO-885.jpg

a_LEO-888.jpg

a_LEO-894.jpg

a_LEO-900.jpg

a_LEO-913.jpg

a_LEO-917.jpg

a_LEO-920.jpg

a_LEO-923.jpg

a_LEO-942.jpg

a_LEO-944.jpg

a_LEO-948.jpg

a_LEO-958.jpg

a_LEO-970.jpg

a_LEO-985.jpg

a_LEO-988.jpg

a_LEO-1006.jpg

a_LEO-1008.jpg

a_LEO-1011.jpg

a_LEO-1025.jpg

a_LEO-1027.jpg

a_LEO-1035.jpg

a_LEO-1044.jpg

a_LEO-1065.jpg

a_LEO-1076.jpg

a_LEO-1085.jpg

a_LEO-1089.jpg

a_LEO-1097.jpg

a_LEO-1099.jpg

a_LEO-1114.jpg

a_LEO-1127.jpg

a_LEO-1128.jpg

a_LEO-1133.jpg

a_LEO-1137.jpg

a_LEO-1170.jpg

a_LEO-1175.jpg

a_LEO-1209.jpg

a_LEO-1338.jpg

a_LEO-1393.jpg

a_LEO-1406.jpg

a_LEO-1416.jpg

a_LEO-1421.jpg

a_LEO-1431.jpg

a_LEO-1490.jpg

a_LEO-1502.jpg

a_LEO-1507.jpg