a_RAD_00059.jpg

一般來說,我們對公務員都有一些刻板印象~
沒想到新娘卻是非常活潑大方,整場婚禮笑果不斷,連最後送客都整個大解放不計形象啦!
想必平常生活中也是另一半的開心果唷!

 

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊

目前拍攝裝備 : 1DX2 +1DX (單人雙機皇拍攝)
拍攝方案:婚禮紀錄
實際拍攝 :1822張
交付張數 : 533張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :宜蘭友愛百貨(發樓宴會廳)
新秘(新娘秘書) :花蓮潘瑄
婚紗禮服 :資訊不明
婚禮主持 :愛妮婚禮主持

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

a_RAD_00003.jpg

a_RAD_00013.jpg

a_RAD_00014.jpg

a_RAD_00019.jpg

a_RAD_00020.jpg

a_RAD_00021.jpg

a_RAD_00023.jpg

a_RAD_00026.jpg

a_RAD_00029.jpg

a_RAD_00033.jpg

a_RAD_00059.jpg

a_RAD_00060.jpg

a_RAD_00064.jpg

a_RAD_00069.jpg

a_RAD_00070.jpg

a_RAD_00071.jpg

a_RAD_00072.jpg

a_RAD_00074.jpg

a_RAD_00080.jpg

a_RAD_00081.jpg

a_RAD_00083.jpg

a_RAD_00086.jpg

a_RAD_00092.jpg

a_RAD_00093.jpg

a_RAD_00102.jpg

a_RAD_00107.jpg

a_RAD_00111.jpg

a_RAD_00117.jpg

a_RAD_00120.jpg

a_RAD_00135.jpg

a_RAD_00136.jpg

a_RAD_00140.jpg

a_RAD_00146.jpg

a_RAD_00150.jpg

a_RAD_00154.jpg

a_RAD_00157.jpg

a_RAD_00161.jpg

a_RAD_00164.jpg

a_RAD_00165.jpg

a_RAD_00170.jpg

a_RAD_00173.jpg

a_RAD_00176.jpg

a_RAD_00178.jpg

a_RAD_00183.jpg

a_RAD_00194.jpg

a_RAD_00200.jpg

a_RAD_00203.jpg

a_RAD_00209.jpg

a_RAD_00210.jpg

a_RAD_00217.jpg

a_RAD_00228.jpg

a_RAD_00229.jpg

a_RAD_00230.jpg

a_RAD_00236.jpg

a_RAD_00244.jpg

a_RAD_00246.jpg

a_RAD_00248.jpg

a_RAD_00254.jpg

a_RAD_00262.jpg

a_RAD_00265.jpg

a_RAD_00280.jpg

a_RAD_00285.jpg

a_RAD_00287.jpg

a_RAD_00289.jpg

a_RAD_00293.jpg

a_RAD_00295.jpg

a_RAD_00299.jpg

a_RAD_00301.jpg

a_RAD_00303.jpg

a_RAD_00318.jpg

a_RAD_00319.jpg

a_RAD_00321.jpg

a_RAD_00327.jpg

a_RAD_00328.jpg

a_RAD_00333.jpg

a_RAD_00334.jpg

a_RAD_00336.jpg

a_RAD_00338.jpg

a_RAD_00340.jpg

a_RAD_00341.jpg

a_RAD_00351.jpg

a_RAD_00352.jpg

a_RAD_00357.jpg

a_RAD_00358.jpg

a_RAD_00360.jpg

a_RAD_00363.jpg

a_RAD_00369.jpg

a_RAD_00372.jpg

a_RAD_00374.jpg

a_RAD_00386.jpg

a_RAD_00388.jpg

a_RAD_00399.jpg

a_RAD_00401.jpg

a_RAD_00415.jpg

a_RAD_00418.jpg

a_RAD_00433.jpg

a_RAD_00443.jpg

a_RAD_00449.jpg

a_RAD_00451.jpg

a_RAD_00472.jpg

a_RAD_00479.jpg

a_RAD_00480.jpg

a_RAD_00493.jpg

a_RAD_00495.jpg

a_RAD_00497.jpg

a_RAD_00499.jpg

a_RAD_00511.jpg

a_RAD_00512.jpg

a_RAD_00520.jpg

a_RAD_00523.jpg

a_RAD_00529.jpg

a_RAD_00535.jpg

a_RAD_00537.jpg