a_AMB_663.JPG

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2749張
交付張數 : 657張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 六福皇宮
新秘(新娘秘書) : 小淑
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 呂旻珊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_26.JPG

a_AMB_47.JPG

a_AMB_49.JPG

a_AMB_2.JPG

a_AMB_59.JPG

a_AMB_61.JPG

a_AMB_112.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_116.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_135.JPG

a_AMB_136.JPG

a_AMB_138.JPG

a_AMB_141.JPG

a_AMB_143.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_164.JPG

a_AMB_168.JPG

a_AMB_174.JPG

a_AMB_176.JPG

a_AMB_179.JPG

a_AMB_180.JPG

a_AMB_182.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_191.JPG

a_AMB_192.JPG

a_AMB_194.JPG

a_AMB_201.JPG

a_AMB_202.JPG

a_AMB_206.JPG

a_AMB_207.JPG

a_AMB_210.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_212.JPG

a_AMB_214.JPG

a_AMB_215.JPG

a_AMB_219.JPG

a_AMB_221.JPG

a_AMB_222.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_235.JPG

a_AMB_243.JPG

a_AMB_245.JPG

a_AMB_254.JPG

a_AMB_257.JPG

a_AMB_258.JPG

a_AMB_275.JPG

a_AMB_277.JPG

a_AMB_289.JPG

a_AMB_291.JPG

a_AMB_292.JPG

a_AMB_297.JPG

a_AMB_312.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_324.JPG

a_AMB_326.JPG

a_AMB_328.JPG

a_AMB_332.JPG

a_AMB_339.JPG

a_AMB_349.JPG

a_AMB_351.JPG

a_AMB_354.JPG

a_AMB_401.JPG

a_AMB_405.JPG

a_AMB_406.JPG

a_AMB_408.JPG

a_AMB_410.JPG

a_AMB_412.JPG

a_AMB_413.JPG

a_AMB_430.JPG

a_AMB_433.JPG

a_AMB_434.JPG

a_AMB_436.JPG

a_AMB_439.JPG

a_AMB_440.JPG

a_AMB_441.JPG

a_AMB_442.JPG

a_AMB_449.JPG

a_AMB_450.JPG

a_AMB_452.JPG

a_AMB_455.JPG

a_AMB_460.JPG

a_AMB_461.JPG

a_AMB_463.JPG

a_AMB_464.JPG

a_AMB_467.JPG

a_AMB_468.JPG

a_AMB_470.JPG

a_AMB_471.JPG

a_AMB_473.JPG

a_AMB_474.JPG

a_AMB_475.JPG

a_AMB_477.JPG

a_AMB_478.JPG

a_AMB_480.JPG

a_AMB_481.JPG

a_AMB_482.JPG

a_AMB_483.JPG

a_AMB_492.JPG

a_AMB_493.JPG

a_AMB_496.JPG

a_AMB_500.JPG

a_AMB_504.JPG

a_AMB_503.JPG

a_AMB_512.JPG

a_AMB_514.JPG

a_AMB_515.JPG

a_AMB_520.JPG

a_AMB_521.JPG

a_AMB_522.JPG

a_AMB_523.JPG

a_AMB_524.JPG

a_AMB_525.JPG

a_AMB_527.JPG

a_AMB_528.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_534.JPG

a_AMB_547.JPG

a_AMB_548.JPG

a_AMB_556.JPG

a_AMB_557.JPG

a_AMB_558.JPG

a_AMB_561.JPG

a_AMB_563.JPG

a_AMB_586.JPG

a_AMB_593.JPG

a_AMB_594.JPG

a_AMB_611.JPG

a_AMB_645.JPG

a_AMB_648.JPG

a_AMB_655.JPG

a_AMB_662.JPG

a_AMB_663.JPG