a_KLB_0323.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊 (副攝)
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1426張
交付張數 :323張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :台北晶華酒店3F
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝饅頭爸 (主攝)

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0013.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0026.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0035.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0038.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0086.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0094.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0118.jpg

a_KLB_0119.jpg

a_KLB_0120.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0122.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0139.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0168.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0180.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0184.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0192.jpg

a_KLB_0194.jpg

a_KLB_0201.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0214.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0234.jpg

a_KLB_0245.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0263.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0273.jpg

a_KLB_0275.jpg

a_KLB_0279.jpg

a_KLB_0280.jpg

a_KLB_0285.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0294.jpg

a_KLB_0307.jpg

a_KLB_0308.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0312.jpg

a_KLB_0318.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0325.jpg

a_KLB_0327.jpg