a_AMB_487.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2280張
交付張數 : 476張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 中和福朋喜來登
新秘(新娘秘書) : 中壢艾格斯手工婚紗-曾凱琳
婚紗禮服 : 中壢艾格斯手工婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
新人感謝:
倫與敏感謝文
a_AMB_001.jpg

a_AMB_008.jpg

a_AMB_009.jpg

a_AMB_011.jpg

a_AMB_014.jpg

a_AMB_015.jpg

a_AMB_020.jpg

a_AMB_022.jpg

a_AMB_028.jpg

a_AMB_030.jpg

a_AMB_031.jpg

a_AMB_035.jpg

a_AMB_037.jpg

a_AMB_040.jpg

a_AMB_045.jpg

a_AMB_046.jpg

a_AMB_073.jpg

a_AMB_074.jpg

a_AMB_076.jpg

a_AMB_077.jpg

a_AMB_081.jpg

a_AMB_082.jpg

a_AMB_093.jpg

a_AMB_094.jpg

a_AMB_098.jpg

a_AMB_099.jpg

a_AMB_100.jpg

a_AMB_101.jpg

a_AMB_109.jpg

a_AMB_114.jpg

a_AMB_115.jpg

a_AMB_122.jpg

a_AMB_123.jpg

a_AMB_124.jpg

a_AMB_126.jpg

a_AMB_130.jpg

a_AMB_132.jpg

a_AMB_133.jpg

a_AMB_134.jpg

a_AMB_135.jpg

a_AMB_136.jpg

a_AMB_138.jpg

a_AMB_139.jpg

a_AMB_142.jpg

a_AMB_144.jpg

a_AMB_147.jpg

a_AMB_148.jpg

a_AMB_152.jpg

a_AMB_154.jpg

a_AMB_155.jpg

a_AMB_156.jpg

a_AMB_157.jpg

a_AMB_161.jpg

a_AMB_162.jpg

a_AMB_163.jpg

a_AMB_164.jpg

a_AMB_165.jpg

a_AMB_166.jpg

a_AMB_167.jpg

a_AMB_168.jpg

a_AMB_169.jpg

a_AMB_173.jpg

a_AMB_180.jpg

a_AMB_182.jpg

a_AMB_185.jpg

a_AMB_186.jpg

a_AMB_188.jpg

a_AMB_192.jpg

a_AMB_193.jpg

a_AMB_194.jpg

a_AMB_195.jpg

a_AMB_196.jpg

a_AMB_197.jpg

a_AMB_199.jpg

a_AMB_202.jpg

a_AMB_203.jpg

a_AMB_204.jpg

a_AMB_206.jpg

a_AMB_215.jpg

a_AMB_216.jpg

a_AMB_218.jpg

a_AMB_219.jpg

a_AMB_221.jpg

a_AMB_222.jpg

a_AMB_230.jpg

a_AMB_231.jpg

a_AMB_233.jpg

a_AMB_237.jpg

a_AMB_238.jpg

a_AMB_239.jpg

a_AMB_241.jpg

a_AMB_242.jpg

a_AMB_248.jpg

a_AMB_252.jpg

a_AMB_253.jpg

a_AMB_263.jpg

a_AMB_264.jpg

a_AMB_265.jpg

a_AMB_266.jpg

a_AMB_268.jpg

a_AMB_269.jpg

a_AMB_270.jpg

a_AMB_271.jpg

a_AMB_272.jpg

a_AMB_273.jpg

a_AMB_274.jpg

a_AMB_276.jpg

a_AMB_279.jpg

a_AMB_281.jpg

a_AMB_282.jpg

a_AMB_283.jpg

a_AMB_289.jpg

a_AMB_294.jpg

a_AMB_295.jpg

a_AMB_297.jpg

a_AMB_301.jpg

a_AMB_302.jpg

a_AMB_304.jpg

a_AMB_305.jpg

a_AMB_307.jpg

a_AMB_308.jpg

a_AMB_309.jpg

a_AMB_310.jpg

a_AMB_311.jpg

a_AMB_312.jpg

a_AMB_313.jpg

a_AMB_315.jpg

a_AMB_316.jpg

a_AMB_317.jpg

a_AMB_318.jpg

a_AMB_319.jpg

a_AMB_320.jpg

a_AMB_321.jpg

a_AMB_322.jpg

a_AMB_323.jpg

a_AMB_324.jpg

a_AMB_325.jpg

a_AMB_326.jpg

a_AMB_328.jpg

a_AMB_330.jpg

a_AMB_331.jpg

a_AMB_334.jpg

a_AMB_335.jpg

a_AMB_337.jpg

a_AMB_338.jpg

a_AMB_340.jpg

a_AMB_341.jpg

a_AMB_342.jpg

a_AMB_348.jpg

a_AMB_355.jpg

a_AMB_356.jpg

a_AMB_358.jpg

a_AMB_362.jpg

a_AMB_365.jpg

a_AMB_369.jpg

a_AMB_374.jpg

a_AMB_376.jpg

a_AMB_377.jpg

a_AMB_379.jpg

a_AMB_380.jpg

a_AMB_381.jpg

a_AMB_382.jpg

a_AMB_385.jpg

a_AMB_388.jpg

a_AMB_389.jpg

a_AMB_390.jpg

a_AMB_391.jpg

a_AMB_396.jpg

a_AMB_397.jpg

a_AMB_400.jpg

a_AMB_401.jpg

a_AMB_403.jpg

a_AMB_404.jpg

a_AMB_406.jpg

a_AMB_407.jpg

a_AMB_408.jpg

a_AMB_409.jpg

a_AMB_410.jpg

a_AMB_412.jpg

a_AMB_413.jpg

a_AMB_414.jpg

a_AMB_416.jpg

a_AMB_419.jpg

a_AMB_420.jpg

a_AMB_422.jpg

a_AMB_426.jpg

a_AMB_428.jpg

a_AMB_430.jpg

a_AMB_435.jpg

a_AMB_436.jpg

a_AMB_437.jpg

a_AMB_438.jpg

a_AMB_439.jpg

a_AMB_441.jpg

a_AMB_442.jpg

a_AMB_444.jpg

a_AMB_445.jpg

a_AMB_447.jpg

a_AMB_452.jpg

a_AMB_453.jpg

a_AMB_454.jpg

a_AMB_456.jpg

a_AMB_459.jpg

a_AMB_461.jpg

a_AMB_462.jpg

a_AMB_468.jpg

a_AMB_469.jpg

a_AMB_487.jpg

a_AMB_488.jpg