a_KLB_0060.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊 (協助)
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1010張
交付張數 : 327張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北歐華
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 :資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
團隊主攝:

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0003.jpg

a_KLB_0005.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0016.jpg

a_KLB_0018.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0023.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0030.jpg

a_KLB_0035.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0043.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0052.jpg

a_KLB_0054.jpg

a_KLB_0060.jpg

a_KLB_0062.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0079.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0085.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0094.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0109.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0120.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0122.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0126.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0129.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0139.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0146.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0169.jpg

a_KLB_0170.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0172.jpg

a_KLB_0173.jpg

a_KLB_0174.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0178.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0184.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0191.jpg

a_KLB_0196.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0199.jpg

a_KLB_0201.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0205.jpg

a_KLB_0208.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0214.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0230.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0238.jpg

a_KLB_0239.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0241.jpg

a_KLB_0242.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0250.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0264.jpg

a_KLB_0265.jpg

a_KLB_0267.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0271.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0275.jpg

a_KLB_0277.jpg

a_KLB_0280.jpg

a_KLB_0281.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0283.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0290.jpg

a_KLB_0291.jpg

a_KLB_0294.jpg

a_KLB_0296.jpg

a_KLB_0303.jpg

a_KLB_0304.jpg

a_KLB_0308.jpg

a_KLB_0310.jpg

a_KLB_0314.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0319.jpg

a_KLB_0320.jpg

a_KLB_0321.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0325.jpg

a_KLB_0327.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0331.jpg

a_KLB_0338.jpg