a_KLB_0743.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2833張
交付張數 : 729張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 天成世貿
新秘(新娘秘書) :kikiyulin老師
婚紗禮服 :資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚攝玉米更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)

新人感謝文No.45
646447592.jpg

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0006.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0022.jpg

a_KLB_0024.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0038.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0043.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0052.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0059.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0066.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0072.jpg

a_KLB_0074.jpg

a_KLB_0075.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0080.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0087.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0108.jpg

a_KLB_0109.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0116.jpg

a_KLB_0117.jpg

a_KLB_0120.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0126.jpg

a_KLB_0128.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0131.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0138.jpg

a_KLB_0140.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0144.jpg

a_KLB_0146.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0151.jpg

a_KLB_0152.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0157.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0165.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0168.jpg

a_KLB_0170.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0174.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0178.jpg

a_KLB_0180.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0185.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0193.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0196.jpg

a_KLB_0197.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0213.jpg

a_KLB_0215.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0221.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0237.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0245.jpg

a_KLB_0248.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0255.jpg

a_KLB_0257.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0261.jpg

a_KLB_0262.jpg

a_KLB_0265.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0280.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0283.jpg

a_KLB_0285.jpg

a_KLB_0289.jpg

a_KLB_0290.jpg

a_KLB_0293.jpg

a_KLB_0294.jpg

a_KLB_0297.jpg

a_KLB_0298.jpg

a_KLB_0301.jpg

a_KLB_0302.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0311.jpg

a_KLB_0314.jpg

a_KLB_0316.jpg

a_KLB_0320.jpg

a_KLB_0324.jpg

a_KLB_0327.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0331.jpg

a_KLB_0333.jpg

a_KLB_0341.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0345.jpg

a_KLB_0349.jpg

a_KLB_0350.jpg

a_KLB_0356.jpg

a_KLB_0360.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0367.jpg

a_KLB_0372.jpg

a_KLB_0374.jpg

a_KLB_0376.jpg

a_KLB_0377.jpg

a_KLB_0385.jpg

a_KLB_0389.jpg

a_KLB_0392.jpg

a_KLB_0395.jpg

a_KLB_0397.jpg

a_KLB_0398.jpg

a_KLB_0399.jpg

a_KLB_0400.jpg

a_KLB_0411.jpg

a_KLB_0418.jpg

a_KLB_0420.jpg

a_KLB_0422.jpg

a_KLB_0423.jpg

a_KLB_0425.jpg

a_KLB_0429.jpg

a_KLB_0432.jpg

a_KLB_0435.jpg

a_KLB_0436.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0441.jpg

a_KLB_0443.jpg

a_KLB_0444.jpg

a_KLB_0448.jpg

a_KLB_0450.jpg

a_KLB_0451.jpg

a_KLB_0453.jpg

a_KLB_0455.jpg

a_KLB_0457.jpg

a_KLB_0458.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0466.jpg

a_KLB_0468.jpg

a_KLB_0469.jpg

a_KLB_0471.jpg

a_KLB_0473.jpg

a_KLB_0475.jpg

a_KLB_0479.jpg

a_KLB_0481.jpg

a_KLB_0483.jpg

a_KLB_0489.jpg

a_KLB_0490.jpg

a_KLB_0492.jpg

a_KLB_0496.jpg

a_KLB_0497.jpg

a_KLB_0499.jpg

a_KLB_0500.jpg

a_KLB_0502.jpg

a_KLB_0504.jpg

a_KLB_0507.jpg

a_KLB_0509.jpg

a_KLB_0511.jpg

a_KLB_0514.jpg

a_KLB_0518.jpg

a_KLB_0520.jpg

a_KLB_0524.jpg

a_KLB_0525.jpg

a_KLB_0533.jpg

a_KLB_0537.jpg

a_KLB_0538.jpg

a_KLB_0543.jpg

a_KLB_0545.jpg

a_KLB_0547.jpg

a_KLB_0549.jpg

a_KLB_0550.jpg

a_KLB_0554.jpg

a_KLB_0560.jpg

a_KLB_0563.jpg

a_KLB_0564.jpg

a_KLB_0567.jpg

a_KLB_0568.jpg

a_KLB_0571.jpg

a_KLB_0573.jpg

a_KLB_0575.jpg

a_KLB_0577.jpg

a_KLB_0579.jpg

a_KLB_0590.jpg

a_KLB_0596.jpg

a_KLB_0599.jpg

a_KLB_0602.jpg

a_KLB_0603.jpg

a_KLB_0605.jpg

a_KLB_0612.jpg

a_KLB_0617.jpg

a_KLB_0621.jpg

a_KLB_0624.jpg

a_KLB_0627.jpg

a_KLB_0628.jpg

a_KLB_0634.jpg

a_KLB_0639.jpg

a_KLB_0641.jpg

a_KLB_0642.jpg

a_KLB_0645.jpg

a_KLB_0649.jpg

a_KLB_0650.jpg

a_KLB_0652.jpg

a_KLB_0654.jpg

a_KLB_0657.jpg

a_KLB_0660.jpg

a_KLB_0664.jpg

a_KLB_0668.jpg

a_KLB_0670.jpg

a_KLB_0672.jpg

a_KLB_0675.jpg

a_KLB_0677.jpg

a_KLB_0680.jpg

a_KLB_0682.jpg

a_KLB_0688.jpg

a_KLB_0689.jpg

a_KLB_0690.jpg

a_KLB_0694.jpg

a_KLB_0696.jpg

a_KLB_0704.jpg

a_KLB_0707.jpg

a_KLB_0721.jpg

a_KLB_0725.jpg

a_KLB_0739.jpg

a_KLB_0743.jpg

a_KLB_0745.jpg