a_AMB_064.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2532張
交付張數 : 446張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚宴場地 : 平鎮茂園和漢美食館
新秘(新娘秘書) : 中壢艾格斯手工婚紗-曾凱琳
婚紗禮服 : 中壢艾格斯手工婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:阿超
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
新人感謝:
倫與敏感謝文

a_AMB_075.jpg

a_AMB_076.jpg

a_AMB_077.jpg

a_AMB_081.jpg

a_AMB_091.jpg

a_AMB_096.jpg

a_AMB_097.jpg

a_AMB_098.jpg

a_AMB_107.jpg

a_AMB_108.jpg

a_AMB_111.jpg

a_AMB_115.jpg

a_AMB_116.jpg

a_AMB_117.jpg

a_AMB_119.jpg

a_AMB_121.jpg

a_AMB_125.jpg

a_AMB_126.jpg

a_AMB_128.jpg

a_AMB_129.jpg

a_AMB_131.jpg

a_AMB_132.jpg

a_AMB_134.jpg

a_AMB_136.jpg

a_AMB_137.jpg

a_AMB_138.jpg

a_AMB_139.jpg

a_AMB_143.jpg

a_AMB_144.jpg

a_AMB_145.jpg

a_AMB_148.jpg

a_AMB_150.jpg

a_AMB_152.jpg

a_AMB_153.jpg

a_AMB_157.jpg

a_AMB_158.jpg

a_AMB_161.jpg

a_AMB_162.jpg

a_AMB_164.jpg

a_AMB_165.jpg

a_AMB_167.jpg

a_AMB_170.jpg

a_AMB_172.jpg

a_AMB_174.jpg

a_AMB_175.jpg

a_AMB_176.jpg

a_AMB_177.jpg

a_AMB_178.jpg

a_AMB_180.jpg

a_AMB_182.jpg

a_AMB_184.jpg

a_AMB_185.jpg

a_AMB_192.jpg

a_AMB_193.jpg

a_AMB_194.jpg

a_AMB_195.jpg

a_AMB_196.jpg

a_AMB_197.jpg

a_AMB_199.jpg

a_AMB_200.jpg

a_AMB_201.jpg

a_AMB_202.jpg

a_AMB_204.jpg

a_AMB_205.jpg

a_AMB_206.jpg

a_AMB_207.jpg

a_AMB_208.jpg

a_AMB_213.jpg

a_AMB_216.jpg

a_AMB_218.jpg

a_AMB_219.jpg

a_AMB_223.jpg

a_AMB_224.jpg

a_AMB_225.jpg

a_AMB_230.jpg

a_AMB_232.jpg

a_AMB_236.jpg

a_AMB_237.jpg

a_AMB_238.jpg

a_AMB_240.jpg

a_AMB_241.jpg

a_AMB_246.jpg

a_AMB_249.jpg

a_AMB_251.jpg

a_AMB_253.jpg

a_AMB_256.jpg

a_AMB_257.jpg

a_AMB_258.jpg

a_AMB_259.jpg

a_AMB_262.jpg

a_AMB_265.jpg

a_AMB_268.jpg

a_AMB_278.jpg

a_AMB_280.jpg

a_AMB_284.jpg

a_AMB_285.jpg

a_AMB_287.jpg

a_AMB_288.jpg

a_AMB_292.jpg

a_AMB_293.jpg

a_AMB_294.jpg

a_AMB_296.jpg

a_AMB_297.jpg

a_AMB_298.jpg

a_AMB_303.jpg

a_AMB_304.jpg

a_AMB_305.jpg

a_AMB_306.jpg

a_AMB_307.jpg

a_AMB_308.jpg

a_AMB_310.jpg

a_AMB_311.jpg

a_AMB_312.jpg

a_AMB_314.jpg

a_AMB_318.jpg

a_AMB_321.jpg

a_AMB_322.jpg

a_AMB_323.jpg

a_AMB_324.jpg

a_AMB_325.jpg

a_AMB_329.jpg

a_AMB_332.jpg

a_AMB_333.jpg

a_AMB_334.jpg

a_AMB_335.jpg

a_AMB_336.jpg

a_AMB_338.jpg

a_AMB_339.jpg

a_AMB_340.jpg

a_AMB_344.jpg

a_AMB_354.jpg

a_AMB_355.jpg

a_AMB_356.jpg

a_AMB_357.jpg

a_AMB_363.jpg

a_AMB_366.jpg

a_AMB_369.jpg

a_AMB_373.jpg

a_AMB_375.jpg

a_AMB_377.jpg

a_AMB_378.jpg

a_AMB_379.jpg

a_AMB_381.jpg

a_AMB_383.jpg

a_AMB_387.jpg

a_AMB_392.jpg

a_AMB_394.jpg

a_AMB_396.jpg

a_AMB_406.jpg

a_AMB_408.jpg

a_AMB_411.jpg

a_AMB_412.jpg

a_AMB_416.jpg

a_AMB_417.jpg

a_AMB_420.jpg

a_AMB_422.jpg

a_AMB_424.jpg

a_AMB_425.jpg

a_AMB_426.jpg

a_AMB_430.jpg

a_AMB_432.jpg

a_AMB_434.jpg

a_AMB_437.jpg

a_AMB_440.jpg

a_AMB_445.jpg

a_AMB_451.jpg

a_AMB_453.jpg