a_KLB_0152.jpg

玉米小心得:
可愛的亮亮從一開始的害羞不敢靠近,到後面會繞在我身旁玩耍:)

這是我第二次拍攝畢業典禮,兩次都是可愛的小女生,這次拍攝的小女孩叫做亮亮,一開始很害羞,不太會看鏡頭,也會刻意的沒有笑容,但是隨著拍攝時間增加,她跟我的互動也越來越多,開始會對著我笑,開始會自己找我的鏡頭,也開始會自己拉同學說這是玉米叔叔,真的是太可愛了~

當天除了亮亮的爸媽以外,爺爺奶奶外公外婆叔叔都到了,全家一起來看亮亮的畢業典禮,幼稚園各個班級都有上台表演,亮亮他們班也有幾個表演,中間也有安排家長上台接受畢業生獻花感謝,之後也有謝師恩的舞蹈演出,完成畢業典禮後,我也跟隨著一家前往餐廳拍攝幾張合照才離開,路途中也邊拍邊跟亮亮玩耍,每次拍攝小朋友都覺得很開心:)

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝玉米 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1032張
交付張數 : 300張
拍攝場地 : 福華公務人力發展中心二樓卓越堂

a_KLB_0005.jpg

a_KLB_0009.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0030.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0038.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0050.jpg

a_KLB_0053.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0058.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0086.jpg

a_KLB_0087.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0090.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0098.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0116.jpg

a_KLB_0119.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0131.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0139.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0144.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0152.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0155.jpg

a_KLB_0156.jpg

a_KLB_0159.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0166.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0169.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0173.jpg

a_KLB_0174.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0179.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0192.jpg

a_KLB_0193.jpg

a_KLB_0194.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0197.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0200.jpg

a_KLB_0201.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0205.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0213.jpg

a_KLB_0214.jpg

a_KLB_0215.jpg

a_KLB_0217.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0221.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0228.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0235.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0245.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0248.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0255.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0261.jpg

a_KLB_0264.jpg

a_KLB_0266.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0271.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0277.jpg

a_KLB_0279.jpg

a_KLB_0280.jpg

a_KLB_0281.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0289.jpg

a_KLB_0290.jpg

a_KLB_0299.jpg