a_LEO-1189.jpg

a_LEO-2033.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2236張
交付張數 : 617張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南後壁自宅流水席宴客
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊-湘雨老師
婚紗禮服 : jk86.art 藝術攝影工作室
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-9.jpg

a_LEO-10.jpg

a_LEO-23.jpg

a_LEO-57.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-191.jpg

a_LEO-206.jpg

a_LEO-222.jpg

a_LEO-225.jpg

a_LEO-237.jpg

a_LEO-246.jpg

a_LEO-254.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-306.jpg

a_LEO-319.jpg

a_LEO-330.jpg

a_LEO-343.jpg

a_LEO-362.jpg

a_LEO-385.jpg

a_LEO-387.jpg

a_LEO-391.jpg

a_LEO-397.jpg

a_LEO-401.jpg

a_LEO-411.jpg

a_LEO-418.jpg

a_LEO-421.jpg

a_LEO-434.jpg

a_LEO-441.jpg

a_LEO-445.jpg

a_LEO-447.jpg

a_LEO-450.jpg

a_LEO-452.jpg

a_LEO-472.jpg

a_LEO-478.jpg

a_LEO-520.jpg

a_LEO-530.jpg

a_LEO-533.jpg

a_LEO-535.jpg

a_LEO-541.jpg

a_LEO-547.jpg

a_LEO-551.jpg

a_LEO-555.jpg

a_LEO-561.jpg

a_LEO-564.jpg

a_LEO-565.jpg

a_LEO-578.jpg

a_LEO-620.jpg

a_LEO-635.jpg

a_LEO-641.jpg

a_LEO-655.jpg

a_LEO-669.jpg

a_LEO-688.jpg

a_LEO-693.jpg

a_LEO-702.jpg

a_LEO-718.jpg

a_LEO-755.jpg

a_LEO-769.jpg

a_LEO-771.jpg

a_LEO-803.jpg

a_LEO-806.jpg

a_LEO-814.jpg

a_LEO-829.jpg

a_LEO-837.jpg

a_LEO-841.jpg

a_LEO-843.jpg

a_LEO-848.jpg

a_LEO-874.jpg

a_LEO-881.jpg

a_LEO-894.jpg

a_LEO-922.jpg

a_LEO-979.jpg

a_LEO-982.jpg

a_LEO-1026.jpg

a_LEO-1043.jpg

a_LEO-1096.jpg

a_LEO-1103.jpg

a_LEO-1113.jpg

a_LEO-1120.jpg

a_LEO-1131.jpg

a_LEO-1142.jpg

a_LEO-1147.jpg

a_LEO-1173.jpg

a_LEO-1189.jpg

a_LEO-1199.jpg

a_LEO-1207.jpg

a_LEO-1221.jpg

a_LEO-1297.jpg

a_LEO-1323.jpg

a_LEO-1331.jpg

a_LEO-1332.jpg

a_LEO-1365.jpg

a_LEO-1368.jpg

a_LEO-1385.jpg

a_LEO-1392.jpg

a_LEO-1397.jpg

a_LEO-1417.jpg

a_LEO-1439.jpg

a_LEO-1447.jpg

a_LEO-1463.jpg

a_LEO-1502.jpg

a_LEO-1537.jpg

a_LEO-1549.jpg

a_LEO-1568.jpg

a_LEO-1574.jpg

a_LEO-1601.jpg

a_LEO-1605.jpg

a_LEO-1628.jpg

a_LEO-1631.jpg

a_LEO-1635.jpg

a_LEO-1639.jpg

a_LEO-1656.jpg

a_LEO-1670.jpg

a_LEO-1680.jpg

a_LEO-1683.jpg

a_LEO-1717.jpg

a_LEO-1730.jpg

a_LEO-1741.jpg

a_LEO-1789.jpg

a_LEO-1797.jpg

a_LEO-1808.jpg

a_LEO-1812.jpg

a_LEO-1820.jpg

a_LEO-1838.jpg

a_LEO-1850.jpg

a_LEO-1862.jpg

a_LEO-1874.jpg

a_LEO-1878.jpg

a_LEO-1894.jpg

a_LEO-1910.jpg

a_LEO-1925.jpg

a_LEO-1944.jpg

a_LEO-1956.jpg

a_LEO-1965.jpg

a_LEO-1970.jpg

a_LEO-1992.jpg

a_LEO-1995.jpg

a_LEO-2013.jpg

a_LEO-2016.jpg

a_LEO-2019.jpg

a_LEO-2033.jpg

a_LEO-2038.jpg

a_LEO-2046.jpg

a_LEO-2058.jpg

a_LEO-2068.jpg

a_LEO-2087.jpg

a_LEO-2108.jpg

a_LEO-2147.jpg

a_LEO-2153.jpg