a_LEO-1457.jpg

感謝文 NO.07

LEO-001.jpg

LEO-002.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2218張
交付張數 : 697張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南東東華平館 東嬿廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 法國台北
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-4.jpg

a_LEO-5.jpg

a_LEO-6.jpg

a_LEO-7.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-18.jpg

a_LEO-21.jpg

a_LEO-45.jpg

a_LEO-49.jpg

a_LEO-61.jpg

a_LEO-72.jpg

a_LEO-79.jpg

a_LEO-95.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-121.jpg

a_LEO-125.jpg

a_LEO-149.jpg

a_LEO-155.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-201.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-263.jpg

a_LEO-275.jpg

a_LEO-297.jpg

a_LEO-329.jpg

a_LEO-414.jpg

a_LEO-419.jpg

a_LEO-438.jpg

a_LEO-459.jpg

a_LEO-469.jpg

a_LEO-472.jpg

a_LEO-497.jpg

a_LEO-502.jpg

a_LEO-519.jpg

a_LEO-535.jpg

a_LEO-543.jpg

a_LEO-545.jpg

a_LEO-558.jpg

a_LEO-582.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-595.jpg

a_LEO-602.jpg

a_LEO-790.jpg

a_LEO-826.jpg

a_LEO-829.jpg

a_LEO-830.jpg

a_LEO-837.jpg

a_LEO-849.jpg

a_LEO-854.jpg

a_LEO-861.jpg

a_LEO-879.jpg

a_LEO-887.jpg

a_LEO-890.jpg

a_LEO-892.jpg

a_LEO-914.jpg

a_LEO-921.jpg

a_LEO-924.jpg

a_LEO-935.jpg

a_LEO-948.jpg

a_LEO-955.jpg

a_LEO-956.jpg

a_LEO-957.jpg

a_LEO-958.jpg

a_LEO-959.jpg

a_LEO-960.jpg

a_LEO-961.jpg

a_LEO-989.jpg

a_LEO-996.jpg

a_LEO-1012.jpg

a_LEO-1016.jpg

a_LEO-1026.jpg

a_LEO-1030.jpg

a_LEO-1048.jpg

a_LEO-1051.jpg

a_LEO-1069.jpg

a_LEO-1085.jpg

a_LEO-1094.jpg

a_LEO-1124.jpg

a_LEO-1142.jpg

a_LEO-1147.jpg

a_LEO-1168.jpg

a_LEO-1178.jpg

a_LEO-1184.jpg

a_LEO-1190.jpg

a_LEO-1209.jpg

a_LEO-1263.jpg

a_LEO-1267.jpg

a_LEO-1280.jpg

a_LEO-1294.jpg

a_LEO-1303.jpg

a_LEO-1311.jpg

a_LEO-1321.jpg

a_LEO-1332.jpg

a_LEO-1336.jpg

a_LEO-1345.jpg

a_LEO-1347.jpg

a_LEO-1351.jpg

a_LEO-1364.jpg

a_LEO-1367.jpg

a_LEO-1369.jpg

a_LEO-1372.jpg

a_LEO-1382.jpg

a_LEO-1407.jpg

a_LEO-1414.jpg

a_LEO-1416.jpg

a_LEO-1432.jpg

a_LEO-1457.jpg

a_LEO-1464.jpg

a_LEO-1511.jpg

a_LEO-1524.jpg

a_LEO-1568.jpg

a_LEO-1571.jpg

a_LEO-1573.jpg

a_LEO-1577.jpg

a_LEO-1602.jpg

a_LEO-1645.jpg

a_LEO-1657.jpg

a_LEO-1672.jpg

a_LEO-1678.jpg

a_LEO-1698.jpg

a_LEO-1704.jpg

a_LEO-1707.jpg

a_LEO-1719.jpg

a_LEO-1744.jpg

a_LEO-1759.jpg

a_LEO-1769.jpg

a_LEO-1777.jpg

a_LEO-1801.jpg

a_LEO-1836.jpg

a_LEO-1878.jpg

a_LEO-1884.jpg

a_LEO-1896.jpg

a_LEO-1902.jpg

a_LEO-1909.jpg

a_LEO-1917.jpg

a_LEO-1931.jpg

a_LEO-1932.jpg

a_LEO-1938.jpg

a_LEO-1949.jpg

a_LEO-1955.jpg

a_LEO-1984.jpg

a_LEO-2005.jpg

a_LEO-2029.jpg

a_LEO-2042.jpg

a_LEO-2127.jpg

a_LEO-2161.jpg

a_LEO-2199.jpg

a_LEO-2205.jpg