a_LEO-207.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2344張
交付張數 : 644張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南新化自宅流水席宴客
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊-湘雨老師
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-2.jpg

a_LEO-5.jpg

a_LEO-27.jpg

a_LEO-31.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-47.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-73.jpg

a_LEO-93.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-133.jpg

a_LEO-148.jpg

a_LEO-169.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-184.jpg

a_LEO-196.jpg

a_LEO-201.jpg

a_LEO-207.jpg

a_LEO-208.jpg

a_LEO-241.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-274.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-310.jpg

a_LEO-313.jpg

a_LEO-326.jpg

a_LEO-379.jpg

a_LEO-388.jpg

a_LEO-397.jpg

a_LEO-424.jpg

a_LEO-464.jpg

a_LEO-487.jpg

a_LEO-494.jpg

a_LEO-515.jpg

a_LEO-533.jpg

a_LEO-551.jpg

a_LEO-560.jpg

a_LEO-564.jpg

a_LEO-586.jpg

a_LEO-598.jpg

a_LEO-602.jpg

a_LEO-608.jpg

a_LEO-633.jpg

a_LEO-636.jpg

a_LEO-643.jpg

a_LEO-646.jpg

a_LEO-652.jpg

a_LEO-662.jpg

a_LEO-665.jpg

a_LEO-684.jpg

a_LEO-689.jpg

a_LEO-699.jpg

a_LEO-721.jpg

a_LEO-728.jpg

a_LEO-734.jpg

a_LEO-741.jpg

a_LEO-778.jpg

a_LEO-788.jpg

a_LEO-808.jpg

a_LEO-813.jpg

a_LEO-820.jpg

a_LEO-836.jpg

a_LEO-845.jpg

a_LEO-884.jpg

a_LEO-885.jpg

a_LEO-895.jpg

a_LEO-900.jpg

a_LEO-903.jpg

a_LEO-914.jpg

a_LEO-943.jpg

a_LEO-946.jpg

a_LEO-982.jpg

a_LEO-1012.jpg

a_LEO-1018.jpg

a_LEO-1033.jpg

a_LEO-1043.jpg

a_LEO-1052.jpg

a_LEO-1089.jpg

a_LEO-1101.jpg

a_LEO-1116.jpg

a_LEO-1121.jpg

a_LEO-1128.jpg

a_LEO-1158.jpg

a_LEO-1162.jpg

a_LEO-1178.jpg

a_LEO-1214.jpg

a_LEO-1242.jpg

a_LEO-1268.jpg

a_LEO-1271.jpg

a_LEO-1279.jpg

a_LEO-1286.jpg

a_LEO-1290.jpg

a_LEO-1309.jpg

a_LEO-1319.jpg

a_LEO-1341.jpg

a_LEO-1366.jpg

a_LEO-1382.jpg

a_LEO-1392.jpg

a_LEO-1407.jpg

a_LEO-1410.jpg

a_LEO-1414.jpg

a_LEO-1416.jpg

a_LEO-1420.jpg

a_LEO-1426.jpg

a_LEO-1453.jpg

a_LEO-1512.jpg

a_LEO-1519.jpg

a_LEO-1523.jpg

a_LEO-1546.jpg

a_LEO-1555.jpg

a_LEO-1557.jpg

a_LEO-1561.jpg

a_LEO-1567.jpg

a_LEO-1568.jpg

a_LEO-1602.jpg

a_LEO-1612.jpg

a_LEO-1616.jpg

a_LEO-1622.jpg

a_LEO-1657.jpg

a_LEO-1660.jpg

a_LEO-1676.jpg

a_LEO-1687.jpg

a_LEO-1694.jpg

a_LEO-1700.jpg

a_LEO-1703.jpg

a_LEO-1707.jpg

a_LEO-1717.jpg

a_LEO-1721.jpg

a_LEO-1729.jpg

a_LEO-1743.jpg

a_LEO-1744.jpg

a_LEO-1746.jpg

a_LEO-1749.jpg

a_LEO-1767.jpg

a_LEO-1844.jpg

a_LEO-1859.jpg

a_LEO-1866.jpg

a_LEO-1884.jpg

a_LEO-1963.jpg

a_LEO-1971.jpg

a_LEO-1996.jpg

a_LEO-2011.jpg

a_LEO-2016.jpg

a_LEO-2034.jpg

a_LEO-2049.jpg

a_LEO-2060.jpg

a_LEO-2067.jpg