LEO-1358.jpg

LEO-2192.jpg

感謝文N0.10

LEO-001.jpg

感謝文N0.11

LEO-002.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2272張
交付張數 : 666張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北華漾中崙-美金廳
新秘(新娘秘書) : 巴洛克Zoe
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) :饅頭爸團隊-Rex
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-4.jpg

LEO-16.jpg

LEO-20.jpg

LEO-46.jpg

LEO-79.jpg

LEO-89.jpg

LEO-103.jpg

LEO-112.jpg

LEO-117.jpg

LEO-122.jpg

LEO-130.jpg

LEO-131.jpg

LEO-149.jpg

LEO-157.jpg

LEO-176.jpg

LEO-181.jpg

LEO-186.jpg

LEO-199.jpg

LEO-212.jpg

LEO-227.jpg

LEO-230.jpg

LEO-237.jpg

LEO-243.jpg

LEO-247.jpg

LEO-251.jpg

LEO-259.jpg

LEO-270.jpg

LEO-280.jpg

LEO-285.jpg

LEO-293.jpg

LEO-318.jpg

LEO-329.jpg

LEO-355.jpg

LEO-356.jpg

LEO-364.jpg

LEO-367.jpg

LEO-368.jpg

LEO-375.jpg

LEO-379.jpg

LEO-426.jpg

LEO-435.jpg

LEO-437.jpg

LEO-450.jpg

LEO-455.jpg

LEO-460.jpg

LEO-469.jpg

LEO-475.jpg

LEO-483.jpg

LEO-494.jpg

LEO-497.jpg

LEO-510.jpg

LEO-525.jpg

LEO-537.jpg

LEO-542.jpg

LEO-547.jpg

LEO-553.jpg

LEO-560.jpg

LEO-564.jpg

LEO-580.jpg

LEO-581.jpg

LEO-600.jpg

LEO-602.jpg

LEO-608.jpg

LEO-611.jpg

LEO-615.jpg

LEO-619.jpg

LEO-627.jpg

LEO-638.jpg

LEO-646.jpg

LEO-649.jpg

LEO-657.jpg

LEO-787.jpg

LEO-795.jpg

LEO-811.jpg

LEO-892.jpg

LEO-916.jpg

LEO-976.jpg

LEO-991.jpg

LEO-998.jpg

LEO-1003.jpg

LEO-1023.jpg

LEO-1032.jpg

LEO-1041.jpg

LEO-1044.jpg

LEO-1056.jpg

LEO-1088.jpg

LEO-1097.jpg

LEO-1114.jpg

LEO-1126.jpg

LEO-1142.jpg

LEO-1161.jpg

LEO-1166.jpg

LEO-1169.jpg

LEO-1199.jpg

LEO-1201.jpg

LEO-1205.jpg

LEO-1215.jpg

LEO-1218.jpg

LEO-1223.jpg

LEO-1236.jpg

LEO-1242.jpg

LEO-1255.jpg

LEO-1264.jpg

LEO-1287.jpg

LEO-1314.jpg

LEO-1334.jpg

LEO-1346.jpg

LEO-1358.jpg

LEO-1379.jpg

LEO-1388.jpg

LEO-1394.jpg

LEO-1406.jpg

LEO-1486.jpg

LEO-1516.jpg

LEO-1544.jpg

LEO-1558.jpg

LEO-1564.jpg

LEO-1573.jpg

LEO-1599.jpg

LEO-1606.jpg

LEO-1616.jpg

LEO-1629.jpg

LEO-1641.jpg

LEO-1713.jpg

LEO-1725.jpg

LEO-1736.jpg

LEO-1746.jpg

LEO-1756.jpg

LEO-1775.jpg

LEO-1781.jpg

LEO-1790.jpg

LEO-1804.jpg

LEO-1835.jpg

LEO-1875.jpg

LEO-1907.jpg

LEO-1920.jpg

LEO-1924.jpg

LEO-1947.jpg

LEO-1962.jpg

LEO-1991.jpg

LEO-2061.jpg

LEO-2088.jpg

LEO-2115.jpg

LEO-2146.jpg

LEO-2157.jpg

LEO-2166.jpg

LEO-2179.jpg

LEO-2183.jpg

LEO-2192.jpg