LEO-931.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1104張
交付張數 : 412張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄梅森維拉玻璃屋
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-2.jpg

LEO-4.jpg

LEO-12.jpg

LEO-17.jpg

LEO-21.jpg

LEO-22.jpg

LEO-30.jpg

LEO-35.jpg

LEO-37.jpg

LEO-45.jpg

LEO-49.jpg

LEO-56.jpg

LEO-66.jpg

LEO-70.jpg

LEO-71.jpg

LEO-91.jpg

LEO-119.jpg

LEO-125.jpg

LEO-140.jpg

LEO-146.jpg

LEO-149.jpg

LEO-154.jpg

LEO-179.jpg

LEO-189.jpg

LEO-199.jpg

LEO-207.jpg

LEO-213.jpg

LEO-216.jpg

LEO-219.jpg

LEO-223.jpg

LEO-233.jpg

LEO-238.jpg

LEO-248.jpg

LEO-250.jpg

LEO-268.jpg

LEO-273.jpg

LEO-274.jpg

LEO-275.jpg

LEO-279.jpg

LEO-281.jpg

LEO-291.jpg

LEO-293.jpg

LEO-297.jpg

LEO-299.jpg

LEO-301.jpg

LEO-306.jpg

LEO-310.jpg

LEO-311.jpg

LEO-313.jpg

LEO-315.jpg

LEO-323.jpg

LEO-332.jpg

LEO-333.jpg

LEO-337.jpg

LEO-345.jpg

LEO-347.jpg

LEO-349.jpg

LEO-360.jpg

LEO-363.jpg

LEO-365.jpg

LEO-367.jpg

LEO-371.jpg

LEO-379.jpg

LEO-383.jpg

LEO-387.jpg

LEO-397.jpg

LEO-403.jpg

LEO-458.jpg

LEO-465.jpg

LEO-466.jpg

LEO-467.jpg

LEO-478.jpg

LEO-482.jpg

LEO-496.jpg

LEO-509.jpg

LEO-514.jpg

LEO-521.jpg

LEO-522.jpg

LEO-526.jpg

LEO-532.jpg

LEO-537.jpg

LEO-540.jpg

LEO-554.jpg

LEO-555.jpg

LEO-564.jpg

LEO-572.jpg

LEO-574.jpg

LEO-578.jpg

LEO-579.jpg

LEO-585.jpg

LEO-586.jpg

LEO-590.jpg

LEO-593.jpg

LEO-598.jpg

LEO-604.jpg

LEO-619.jpg

LEO-641.jpg

LEO-644.jpg

LEO-651.jpg

LEO-657.jpg

LEO-659.jpg

LEO-661.jpg

LEO-667.jpg

LEO-669.jpg

LEO-674.jpg

LEO-676.jpg

LEO-679.jpg

LEO-681.jpg

LEO-685.jpg

LEO-697.jpg

LEO-702.jpg

LEO-703.jpg

LEO-710.jpg

LEO-714.jpg

LEO-719.jpg

LEO-727.jpg

LEO-733.jpg

LEO-736.jpg

LEO-738.jpg

LEO-741.jpg

LEO-744.jpg

LEO-764.jpg

LEO-776.jpg

LEO-782.jpg

LEO-788.jpg

LEO-789.jpg

LEO-796.jpg

LEO-814.jpg

LEO-823.jpg

LEO-833.jpg

LEO-842.jpg

LEO-846.jpg

LEO-857.jpg

LEO-865.jpg

LEO-888.jpg

LEO-890.jpg

LEO-893.jpg

LEO-901.jpg

LEO-906.jpg

LEO-914.jpg

LEO-919.jpg

LEO-927.jpg

LEO-931.jpg

LEO-940.jpg

LEO-945.jpg