LEO-232.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1884張
交付張數 : 481張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 屏東晶滿儷宴會廳(花嫁廳)
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-5.jpg

LEO-6.jpg

LEO-9.jpg

LEO-14.jpg

LEO-17.jpg

LEO-21.jpg

LEO-25.jpg

LEO-31.jpg

LEO-33.jpg

LEO-35.jpg

LEO-37.jpg

LEO-40.jpg

LEO-41.jpg

LEO-44.jpg

LEO-50.jpg

LEO-54.jpg

LEO-60.jpg

LEO-62.jpg

LEO-63.jpg

LEO-67.jpg

LEO-74.jpg

LEO-81.jpg

LEO-85.jpg

LEO-93.jpg

LEO-97.jpg

LEO-99.jpg

LEO-106.jpg

LEO-108.jpg

LEO-110.jpg

LEO-112.jpg

LEO-113.jpg

LEO-114.jpg

LEO-121.jpg

LEO-123.jpg

LEO-125.jpg

LEO-130.jpg

LEO-131.jpg

LEO-135.jpg

LEO-138.jpg

LEO-146.jpg

LEO-147.jpg

LEO-148.jpg

LEO-150.jpg

LEO-156.jpg

LEO-158.jpg

LEO-159.jpg

LEO-163.jpg

LEO-165.jpg

LEO-171.jpg

LEO-174.jpg

LEO-176.jpg

LEO-178.jpg

LEO-181.jpg

LEO-187.jpg

LEO-189.jpg

LEO-190.jpg

LEO-191.jpg

LEO-195.jpg

LEO-198.jpg

LEO-203.jpg

LEO-211.jpg

LEO-213.jpg

LEO-216.jpg

LEO-217.jpg

LEO-219.jpg

LEO-222.jpg

LEO-224.jpg

LEO-225.jpg

LEO-228.jpg

LEO-232.jpg

LEO-235.jpg

LEO-238.jpg

LEO-243.jpg

LEO-244.jpg

LEO-248.jpg

LEO-253.jpg

LEO-255.jpg

LEO-259.jpg

LEO-260.jpg

LEO-261.jpg

LEO-262.jpg

LEO-264.jpg

LEO-266.jpg

LEO-267.jpg

LEO-270.jpg

LEO-272.jpg

LEO-273.jpg

LEO-276.jpg

LEO-280.jpg

LEO-283.jpg

LEO-292.jpg

LEO-293.jpg

LEO-295.jpg

LEO-297.jpg

LEO-310.jpg

LEO-311.jpg

LEO-312.jpg

LEO-316.jpg

LEO-317.jpg

LEO-318.jpg

LEO-320.jpg

LEO-322.jpg

LEO-323.jpg

LEO-326.jpg

LEO-329.jpg

LEO-333.jpg

LEO-334.jpg

LEO-339.jpg

LEO-340.jpg

LEO-342.jpg

LEO-343.jpg

LEO-344.jpg

LEO-345.jpg

LEO-346.jpg

LEO-350.jpg

LEO-352.jpg

LEO-358.jpg

LEO-360.jpg

LEO-366.jpg

LEO-368.jpg

LEO-369.jpg

LEO-372.jpg

LEO-375.jpg

LEO-377.jpg

LEO-379.jpg

LEO-398.jpg

LEO-399.jpg

LEO-400.jpg

LEO-405.jpg

LEO-421.jpg

LEO-422.jpg

LEO-429.jpg

LEO-432.jpg

LEO-435.jpg

LEO-438.jpg

LEO-440.jpg

LEO-454.jpg

LEO-455.jpg

LEO-459.jpg

LEO-461.jpg

LEO-464.jpg

LEO-467.jpg

LEO-470.jpg

LEO-471.jpg

LEO-479.jpg

LEO-485.jpg

LEO-487.jpg

LEO-488.jpg

LEO-492.jpg

LEO-493.jpg