a_LEO-86.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2040張
交付張數 : 530張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北萬怡酒店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝張智超
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

a_LEO-3.jpg

a_LEO-6.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-17.jpg

a_LEO-31.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-44.jpg

a_LEO-47.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-56.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-72.jpg

a_LEO-79.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-86.jpg

a_LEO-91.jpg

a_LEO-99.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-104.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-117.jpg

a_LEO-120.jpg

a_LEO-121.jpg

a_LEO-125.jpg

a_LEO-130.jpg

a_LEO-132.jpg

a_LEO-136.jpg

a_LEO-137.jpg

a_LEO-140.jpg

a_LEO-147.jpg

a_LEO-151.jpg

a_LEO-152.jpg

a_LEO-154.jpg

a_LEO-155.jpg

a_LEO-156.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-181.jpg

a_LEO-189.jpg

a_LEO-190.jpg

a_LEO-198.jpg

a_LEO-205.jpg

a_LEO-210.jpg

a_LEO-214.jpg

a_LEO-219.jpg

a_LEO-223.jpg

a_LEO-233.jpg

a_LEO-234.jpg

a_LEO-239.jpg

a_LEO-245.jpg

a_LEO-248.jpg

a_LEO-252.jpg

a_LEO-255.jpg

a_LEO-257.jpg

a_LEO-260.jpg

a_LEO-261.jpg

a_LEO-262.jpg

a_LEO-263.jpg

a_LEO-265.jpg

a_LEO-267.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-276.jpg

a_LEO-279.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-284.jpg

a_LEO-287.jpg

a_LEO-290.jpg

a_LEO-292.jpg

a_LEO-294.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-298.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-301.jpg

a_LEO-303.jpg

a_LEO-312.jpg

a_LEO-316.jpg

a_LEO-324.jpg

a_LEO-326.jpg

a_LEO-334.jpg

a_LEO-338.jpg

a_LEO-341.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-352.jpg

a_LEO-360.jpg

a_LEO-364.jpg

a_LEO-366.jpg

a_LEO-389.jpg

a_LEO-394.jpg

a_LEO-405.jpg

a_LEO-412.jpg

a_LEO-415.jpg

a_LEO-419.jpg

a_LEO-422.jpg

a_LEO-444.jpg

a_LEO-449.jpg

a_LEO-454.jpg

a_LEO-459.jpg

a_LEO-464.jpg

a_LEO-465.jpg

a_LEO-467.jpg

a_LEO-481.jpg

a_LEO-483.jpg

a_LEO-486.jpg

a_LEO-493.jpg

a_LEO-494.jpg

a_LEO-498.jpg

a_LEO-510.jpg

a_LEO-517.jpg

a_LEO-526.jpg

a_LEO-542.jpg

a_LEO-548.jpg

a_LEO-553.jpg

a_LEO-566.jpg

a_LEO-568.jpg

a_LEO-573.jpg

a_LEO-574.jpg

a_LEO-576.jpg

a_LEO-578.jpg

a_LEO-580.jpg

a_LEO-582.jpg

a_LEO-583.jpg

a_LEO-589.jpg

a_LEO-591.jpg

a_LEO-604.jpg

a_LEO-610.jpg

a_LEO-618.jpg

a_LEO-631.jpg

a_LEO-635.jpg

a_LEO-645.jpg

a_LEO-649.jpg

a_LEO-656.jpg

a_LEO-662.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-676.jpg

a_LEO-679.jpg

a_LEO-685.jpg

a_LEO-692.jpg

a_LEO-694.jpg

a_LEO-698.jpg

a_LEO-713.jpg

a_LEO-720.jpg

a_LEO-725.jpg

a_LEO-727.jpg

a_LEO-733.jpg

a_LEO-736.jpg

a_LEO-737.jpg

a_LEO-739.jpg

a_LEO-740.jpg

a_LEO-742.jpg

a_LEO-746.jpg

a_LEO-753.jpg