a_LEO-655.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2341張
交付張數 : 693張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄海寶國際大飯店
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊 鍾小帆(小帆)老師
婚紗禮服 : 珍琳蘇
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-13.jpg

a_LEO-16.jpg

a_LEO-20.jpg

a_LEO-25.jpg

a_LEO-37.jpg

a_LEO-46.jpg

a_LEO-49.jpg

a_LEO-67.jpg

a_LEO-70.jpg

a_LEO-80.jpg

a_LEO-88.jpg

a_LEO-99.jpg

a_LEO-101.jpg

a_LEO-116.jpg

a_LEO-122.jpg

a_LEO-131.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-161.jpg

a_LEO-174.jpg

a_LEO-181.jpg

a_LEO-187.jpg

a_LEO-195.jpg

a_LEO-204.jpg

a_LEO-219.jpg

a_LEO-229.jpg

a_LEO-233.jpg

a_LEO-235.jpg

a_LEO-237.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-243.jpg

a_LEO-252.jpg

a_LEO-257.jpg

a_LEO-258.jpg

a_LEO-260.jpg

a_LEO-267.jpg

a_LEO-270.jpg

a_LEO-272.jpg

a_LEO-286.jpg

a_LEO-307.jpg

a_LEO-309.jpg

a_LEO-312.jpg

a_LEO-315.jpg

a_LEO-316.jpg

a_LEO-335.jpg

a_LEO-338.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-344.jpg

a_LEO-349.jpg

a_LEO-350.jpg

a_LEO-358.jpg

a_LEO-365.jpg

a_LEO-375.jpg

a_LEO-376.jpg

a_LEO-382.jpg

a_LEO-385.jpg

a_LEO-389.jpg

a_LEO-392.jpg

a_LEO-395.jpg

a_LEO-398.jpg

a_LEO-403.jpg

a_LEO-407.jpg

a_LEO-436.jpg

a_LEO-439.jpg

a_LEO-442.jpg

a_LEO-443.jpg

a_LEO-450.jpg

a_LEO-456.jpg

a_LEO-458.jpg

a_LEO-467.jpg

a_LEO-471.jpg

a_LEO-475.jpg

a_LEO-488.jpg

a_LEO-492.jpg

a_LEO-496.jpg

a_LEO-508.jpg

a_LEO-517.jpg

a_LEO-522.jpg

a_LEO-526.jpg

a_LEO-545.jpg

a_LEO-554.jpg

a_LEO-569.jpg

a_LEO-576.jpg

a_LEO-578.jpg

a_LEO-582.jpg

a_LEO-595.jpg

a_LEO-602.jpg

a_LEO-605.jpg

a_LEO-610.jpg

a_LEO-617.jpg

a_LEO-627.jpg

a_LEO-631.jpg

a_LEO-633.jpg

a_LEO-647.jpg

a_LEO-655.jpg

a_LEO-657.jpg

a_LEO-662.jpg

a_LEO-666.jpg

a_LEO-677.jpg

a_LEO-687.jpg

a_LEO-707.jpg

a_LEO-714.jpg

a_LEO-726.jpg

a_LEO-729.jpg

a_LEO-734.jpg

a_LEO-737.jpg

a_LEO-739.jpg

a_LEO-750.jpg

a_LEO-753.jpg

a_LEO-762.jpg

a_LEO-763.jpg

a_LEO-764.jpg

a_LEO-787.jpg

a_LEO-792.jpg

a_LEO-801.jpg

a_LEO-804.jpg

a_LEO-805.jpg

a_LEO-820.jpg

a_LEO-842.jpg

a_LEO-844.jpg

a_LEO-848.jpg

a_LEO-862.jpg

a_LEO-864.jpg

a_LEO-868.jpg

a_LEO-872.jpg

a_LEO-873.jpg

a_LEO-881.jpg

a_LEO-887.jpg

a_LEO-903.jpg

a_LEO-905.jpg

a_LEO-915.jpg

a_LEO-917.jpg

a_LEO-931.jpg

a_LEO-946.jpg

a_LEO-970.jpg

a_LEO-979.jpg

a_LEO-983.jpg

a_LEO-988.jpg

a_LEO-989.jpg

a_LEO-990.jpg

a_LEO-1000.jpg

a_LEO-1020.jpg

a_LEO-1021.jpg

a_LEO-1023.jpg

a_LEO-1041.jpg

a_LEO-1042.jpg

a_LEO-1063.jpg

a_LEO-1065.jpg

a_LEO-1070.jpg

a_LEO-1084.jpg

a_LEO-1095.jpg