a_AMB_192.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2254張
交付張數 : 607張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 青青食尚花園
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 青青婚禮主持
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:副攝-Panda
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_001.JPG

a_AMB_002.JPG

a_AMB_044.JPG

a_AMB_045.JPG

a_AMB_047.JPG

a_AMB_053.JPG

a_AMB_054.JPG

a_AMB_055.JPG

a_AMB_056.JPG

a_AMB_058.JPG

a_AMB_059.JPG

a_AMB_062.JPG

a_AMB_064.JPG

a_AMB_065.JPG

a_AMB_067.JPG

a_AMB_078.JPG

a_AMB_086.JPG

a_AMB_090.JPG

a_AMB_095.JPG

a_AMB_098.JPG

a_AMB_099.JPG

a_AMB_100.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_102.JPG

a_AMB_104.JPG

a_AMB_107.JPG

a_AMB_109.JPG

a_AMB_111.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_128.JPG

a_AMB_133.JPG

a_AMB_134.JPG

a_AMB_135.JPG

a_AMB_141.JPG

a_AMB_142.JPG

a_AMB_146.JPG

a_AMB_147.JPG

a_AMB_149.JPG

a_AMB_151.JPG

a_AMB_152.JPG

a_AMB_158.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_176.JPG

a_AMB_177.JPG

a_AMB_178.JPG

a_AMB_180.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_186.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_188.JPG

a_AMB_189.JPG

a_AMB_191.JPG

a_AMB_192.JPG

a_AMB_193.JPG

a_AMB_195.JPG

a_AMB_207.JPG

a_AMB_215.JPG

a_AMB_216.JPG

a_AMB_217.JPG

a_AMB_218.JPG

a_AMB_222.JPG

a_AMB_227.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_229.JPG

a_AMB_234.JPG

a_AMB_235.JPG

a_AMB_240.JPG

a_AMB_241.JPG

a_AMB_248.JPG

a_AMB_249.JPG

a_AMB_251.JPG

a_AMB_252.JPG

a_AMB_264.JPG

a_AMB_265.JPG

a_AMB_267.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_270.JPG

a_AMB_274.JPG

a_AMB_278.JPG

a_AMB_280.JPG

a_AMB_285.JPG

a_AMB_288.JPG

a_AMB_289.JPG

a_AMB_292.JPG

a_AMB_293.JPG

a_AMB_294.JPG

a_AMB_299.JPG

a_AMB_300.JPG

a_AMB_301.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_305.JPG

a_AMB_306.JPG

a_AMB_307.JPG

a_AMB_308.JPG

a_AMB_310.JPG

a_AMB_311.JPG

a_AMB_312.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_316.JPG

a_AMB_318.JPG

a_AMB_320.JPG

a_AMB_340.JPG

a_AMB_341.JPG

a_AMB_342.JPG

a_AMB_345.JPG

a_AMB_346.JPG

a_AMB_347.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_360.JPG

a_AMB_364.JPG

a_AMB_366.JPG

a_AMB_380.JPG

a_AMB_383.JPG

a_AMB_384.JPG

a_AMB_385.JPG

a_AMB_387.JPG

a_AMB_388.JPG

a_AMB_393.JPG

a_AMB_395.JPG

a_AMB_450.JPG

a_AMB_461.JPG

a_AMB_462.JPG

a_AMB_464.JPG

a_AMB_465.JPG

a_AMB_467.JPG

a_AMB_471.JPG

a_AMB_486.JPG

a_AMB_487.JPG

a_AMB_488.JPG

a_AMB_511.JPG

a_AMB_512.JPG

a_AMB_514.JPG

a_AMB_515.JPG

a_AMB_517.JPG

a_AMB_519.JPG

a_AMB_520.JPG

a_AMB_522.JPG

a_AMB_536.JPG

a_AMB_547.JPG

a_AMB_577.JPG

a_AMB_579.JPG

a_AMB_581.JPG

a_AMB_583.JPG

a_AMB_586.JPG

a_AMB_588.JPG

a_AMB_589.JPG

a_AMB_591.JPG

a_AMB_599.JPG

a_AMB_601.JPG

a_AMB_602.JPG