LEO-1130.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1492張
交付張數 : 562張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 屏東紅館餐廳
新秘(新娘秘書) : Mina老師
婚紗禮服 : 吉兒禮服工作室
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-26.jpg

LEO-39.jpg

LEO-57.jpg

LEO-82.jpg

LEO-104.jpg

LEO-107.jpg

LEO-108.jpg

LEO-111.jpg

LEO-118.jpg

LEO-137.jpg

LEO-140.jpg

LEO-147.jpg

LEO-149.jpg

LEO-151.jpg

LEO-154.jpg

LEO-172.jpg

LEO-175.jpg

LEO-187.jpg

LEO-192.jpg

LEO-203.jpg

LEO-211.jpg

LEO-213.jpg

LEO-215.jpg

LEO-222.jpg

LEO-236.jpg

LEO-245.jpg

LEO-276.jpg

LEO-277.jpg

LEO-287.jpg

LEO-293.jpg

LEO-313.jpg

LEO-314.jpg

LEO-316.jpg

LEO-324.jpg

LEO-327.jpg

LEO-331.jpg

LEO-337.jpg

LEO-340.jpg

LEO-347.jpg

LEO-351.jpg

LEO-356.jpg

LEO-361.jpg

LEO-362.jpg

LEO-374.jpg

LEO-383.jpg

LEO-401.jpg

LEO-403.jpg

LEO-405.jpg

LEO-448.jpg

LEO-456.jpg

LEO-468.jpg

LEO-478.jpg

LEO-486.jpg

LEO-508.jpg

LEO-510.jpg

LEO-515.jpg

LEO-531.jpg

LEO-533.jpg

LEO-547.jpg

LEO-560.jpg

LEO-575.jpg

LEO-577.jpg

LEO-583.jpg

LEO-597.jpg

LEO-603.jpg

LEO-605.jpg

LEO-631.jpg

LEO-638.jpg

LEO-646.jpg

LEO-648.jpg

LEO-663.jpg

LEO-664.jpg

LEO-669.jpg

LEO-670.jpg

LEO-682.jpg

LEO-684.jpg

LEO-687.jpg

LEO-690.jpg

LEO-692.jpg

LEO-697.jpg

LEO-709.jpg

LEO-746.jpg

LEO-752.jpg

LEO-755.jpg

LEO-766.jpg

LEO-768.jpg

LEO-769.jpg

LEO-771.jpg

LEO-783.jpg

LEO-795.jpg

LEO-798.jpg

LEO-802.jpg

LEO-810.jpg

LEO-816.jpg

LEO-819.jpg

LEO-821.jpg

LEO-822.jpg

LEO-826.jpg

LEO-829.jpg

LEO-834.jpg

LEO-836.jpg

LEO-845.jpg

LEO-856.jpg

LEO-879.jpg

LEO-890.jpg

LEO-894.jpg

LEO-902.jpg

LEO-908.jpg

LEO-923.jpg

LEO-935.jpg

LEO-972.jpg

LEO-978.jpg

LEO-982.jpg

LEO-996.jpg

LEO-1010.jpg

LEO-1018.jpg

LEO-1035.jpg

LEO-1038.jpg

LEO-1052.jpg

LEO-1065.jpg

LEO-1069.jpg

LEO-1074.jpg

LEO-1078.jpg

LEO-1081.jpg

LEO-1090.jpg

LEO-1100.jpg

LEO-1115.jpg

LEO-1127.jpg

LEO-1130.jpg

LEO-1146.jpg

LEO-1148.jpg

LEO-1158.jpg

LEO-1187.jpg

LEO-1197.jpg

LEO-1201.jpg

LEO-1268.jpg

LEO-1270.jpg

LEO-1287.jpg

LEO-1290.jpg

LEO-1317.jpg

LEO-1357.jpg

LEO-1361.jpg

LEO-1372.jpg

LEO-1381.jpg

LEO-1385.jpg

LEO-1398.jpg

LEO-1401.jpg

LEO-1402.jpg