LEO-2190.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2383張
交付張數 : 849張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北國賓飯店
新秘(新娘秘書) : 巫葳葳
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 酷碼影像
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-2.jpg

LEO-9.jpg

LEO-17.jpg

LEO-20.jpg

LEO-27.jpg

LEO-31.jpg

LEO-48.jpg

LEO-59.jpg

LEO-77.jpg

LEO-82.jpg

LEO-88.jpg

LEO-92.jpg

LEO-95.jpg

LEO-128.jpg

LEO-131.jpg

LEO-159.jpg

LEO-172.jpg

LEO-187.jpg

LEO-192.jpg

LEO-223.jpg

LEO-235.jpg

LEO-279.jpg

LEO-281.jpg

LEO-283.jpg

LEO-300.jpg

LEO-310.jpg

LEO-323.jpg

LEO-340.jpg

LEO-348.jpg

LEO-379.jpg

LEO-384.jpg

LEO-403.jpg

LEO-410.jpg

LEO-414.jpg

LEO-419.jpg

LEO-425.jpg

LEO-431.jpg

LEO-435.jpg

LEO-441.jpg

LEO-481.jpg

LEO-487.jpg

LEO-498.jpg

LEO-511.jpg

LEO-563.jpg

LEO-640.jpg

LEO-659.jpg

LEO-675.jpg

LEO-682.jpg

LEO-685.jpg

LEO-687.jpg

LEO-695.jpg

LEO-706.jpg

LEO-716.jpg

LEO-720.jpg

LEO-724.jpg

LEO-732.jpg

LEO-735.jpg

LEO-743.jpg

LEO-758.jpg

LEO-761.jpg

LEO-768.jpg

LEO-771.jpg

LEO-774.jpg

LEO-777.jpg

LEO-787.jpg

LEO-791.jpg

LEO-813.jpg

LEO-823.jpg

LEO-828.jpg

LEO-849.jpg

LEO-860.jpg

LEO-865.jpg

LEO-881.jpg

LEO-886.jpg

LEO-896.jpg

LEO-901.jpg

LEO-903.jpg

LEO-917.jpg

LEO-925.jpg

LEO-931.jpg

LEO-933.jpg

LEO-935.jpg

LEO-940.jpg

LEO-942.jpg

LEO-950.jpg

LEO-955.jpg

LEO-957.jpg

LEO-975.jpg

LEO-989.jpg

LEO-995.jpg

LEO-1036.jpg

LEO-1054.jpg

LEO-1057.jpg

LEO-1061.jpg

LEO-1084.jpg

LEO-1094.jpg

LEO-1119.jpg

LEO-1144.jpg

LEO-1145.jpg

LEO-1147.jpg

LEO-1163.jpg

LEO-1197.jpg

LEO-1242.jpg

LEO-1250.jpg

LEO-1262.jpg

LEO-1277.jpg

LEO-1283.jpg

LEO-1300.jpg

LEO-1303.jpg

LEO-1310.jpg

LEO-1319.jpg

LEO-1345.jpg

LEO-1356.jpg

LEO-1379.jpg

LEO-1386.jpg

LEO-1397.jpg

LEO-1424.jpg

LEO-1432.jpg

LEO-1499.jpg

LEO-1504.jpg

LEO-1552.jpg

LEO-1560.jpg

LEO-1561.jpg

LEO-1562.jpg

LEO-1563.jpg

LEO-1582.jpg

LEO-1583.jpg

LEO-1592.jpg

LEO-1605.jpg

LEO-1620.jpg

LEO-1623.jpg

LEO-1625.jpg

LEO-1634.jpg

LEO-1640.jpg

LEO-1649.jpg

LEO-1658.jpg

LEO-1666.jpg

LEO-1671.jpg

LEO-1674.jpg

LEO-1682.jpg

LEO-1699.jpg

LEO-1701.jpg

LEO-1762.jpg

LEO-1801.jpg

LEO-1824.jpg

LEO-2036.jpg

LEO-2060.jpg

LEO-2109.jpg

LEO-2164.jpg

LEO-2190.jpg