LEO-1078.jpg

LEO-2549.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2561張
交付張數 : 762張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄左營四海一家
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 藏愛婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-6.jpg

LEO-9.jpg

LEO-22.jpg

LEO-24.jpg

LEO-32.jpg

LEO-59.jpg

LEO-96.jpg

LEO-114.jpg

LEO-120.jpg

LEO-140.jpg

LEO-158.jpg

LEO-172.jpg

LEO-186.jpg

LEO-190.jpg

LEO-192.jpg

LEO-196.jpg

LEO-200.jpg

LEO-233.jpg

LEO-235.jpg

LEO-243.jpg

LEO-254.jpg

LEO-268.jpg

LEO-282.jpg

LEO-288.jpg

LEO-298.jpg

LEO-320.jpg

LEO-324.jpg

LEO-328.jpg

LEO-334.jpg

LEO-361.jpg

LEO-364.jpg

LEO-390.jpg

LEO-395.jpg

LEO-405.jpg

LEO-422.jpg

LEO-427.jpg

LEO-432.jpg

LEO-442.jpg

LEO-444.jpg

LEO-459.jpg

LEO-472.jpg

LEO-478.jpg

LEO-489.jpg

LEO-491.jpg

LEO-493.jpg

LEO-500.jpg

LEO-504.jpg

LEO-505.jpg

LEO-506.jpg

LEO-524.jpg

LEO-527.jpg

LEO-539.jpg

LEO-548.jpg

LEO-613.jpg

LEO-622.jpg

LEO-623.jpg

LEO-631.jpg

LEO-635.jpg

LEO-641.jpg

LEO-647.jpg

LEO-657.jpg

LEO-659.jpg

LEO-663.jpg

LEO-680.jpg

LEO-734.jpg

LEO-739.jpg

LEO-767.jpg

LEO-770.jpg

LEO-778.jpg

LEO-780.jpg

LEO-787.jpg

LEO-792.jpg

LEO-805.jpg

LEO-820.jpg

LEO-823.jpg

LEO-831.jpg

LEO-867.jpg

LEO-871.jpg

LEO-881.jpg

LEO-885.jpg

LEO-890.jpg

LEO-893.jpg

LEO-898.jpg

LEO-943.jpg

LEO-949.jpg

LEO-954.jpg

LEO-958.jpg

LEO-959.jpg

LEO-971.jpg

LEO-975.jpg

LEO-977.jpg

LEO-981.jpg

LEO-990.jpg

LEO-996.jpg

LEO-999.jpg

LEO-1003.jpg

LEO-1008.jpg

LEO-1056.jpg

LEO-1078.jpg

LEO-1084.jpg

LEO-1134.jpg

LEO-1153.jpg

LEO-1197.jpg

LEO-1228.jpg

LEO-1256.jpg

LEO-1371.jpg

LEO-1392.jpg

LEO-1435.jpg

LEO-1445.jpg

LEO-1501.jpg

LEO-1512.jpg

LEO-1525.jpg

LEO-1527.jpg

LEO-1532.jpg

LEO-1542.jpg

LEO-1556.jpg

LEO-1572.jpg

LEO-1576.jpg

LEO-1629.jpg

LEO-1637.jpg

LEO-1654.jpg

LEO-1666.jpg

LEO-1702.jpg

LEO-1725.jpg

LEO-1730.jpg

LEO-1859.jpg

LEO-1925.jpg

LEO-1930.jpg

LEO-1932.jpg

LEO-1958.jpg

LEO-1964.jpg

LEO-1981.jpg

LEO-1984.jpg

LEO-1990.jpg

LEO-1995.jpg

LEO-2061.jpg

LEO-2076.jpg

LEO-2084.jpg

LEO-2088.jpg

LEO-2098.jpg

LEO-2196.jpg

LEO-2262.jpg

LEO-2274.jpg

LEO-2402.jpg

LEO-2459.jpg

LEO-2506.jpg

LEO-2533.jpg

LEO-2535.jpg

LEO-2549.jpg